Choroby tkanek miękkich

CHOROBY TKANEK MIĘKKICH

  • zerwanie ścięgna Achillesa
  • tendinopatia ścięgna Achillesa
  • uszkodzenia przyczepu ścięgna Achillesa
  • choroby rozcięgna podeszwowego (tzw. ostroga piętowa)
  • zespoły ucisku nerwów w kończynie dolnej
  • stopa opadająca
  • guzy łagodne (np. naczyniaki, włókniaki)
  • guzy nerwów obwodowych (np. Schwannoma)